• Ekonomické poradenstvo
  • Daňové poradenstvo
  • Spracovanie daňových priznaní pre Fyzické osoby a Právnické osoby
  • Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd a personalistika